Social return

BAM Wonen staat midden in de samenleving en wil haar verantwoordelijkheid nemen met een actief sociaal beleid. Dat komt tot uiting in allerlei beleid en initiatieven. We bieden arbeidsongeschikt geworden medewerkers (WAO’ers) zo mogelijk werk op een andere plek binnen onze organisatie. Ook zetten we externe WAO’ers in. We bestrijden de hogere werkloosheid onder allochtonen. Bij gelijke geschiktheid (of een kleine achterstand) geven we de voorkeur aan allochtone sollicitanten. Zij krijgen ook extra coaching en opleiding. Ook bieden we kansen voor (kansarme of werkloze) jongeren en streven we naar een constante stroom jonge leerlingen. Zij worden intern opgeleid en gecoacht door ervaren leermeesters.