Social return

BAM Wonen staat midden in de samenleving en wil haar verantwoordelijkheid nemen met een actief sociaal beleid. We beperken ons niet alleen tot het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Een deel van onze maatschappelijke betrokkenheid richt zich bijvoorbeeld ook op het aanbieden van onderwijspakketten voor basisscholen, praktijkopleidingen, leerlingwerkplaatsen voor het mbo, stageplaatsen voor het mbo, hbo en wo en sociale bijdrage aan de wijk.