Diervriendelijk bouwen en renoveren

Als we het over duurzaam bouwen en renoveren hebben, denken we vooral aan energiebesparing. Klopt natuurlijk als een bus. Maar bij BAM Wonen gaan we verder dan dat. Rekening houden met de natuur is voor ons namelijk minstens zo belangrijk. Wij werken aan innovatieve manieren om vogels en vleermuizen te ontzien en zelfs nog beter te huisvesten bij de bouwprojecten van BAM Wonen.

Inmiddels zijn al veel huizen gerenoveerd naar de zogeheten nul-op-de-meter-woning (NOM). Een omvangrijk traject waarin tijd een belangrijke factor is. Daarom vroeg BAM Wonen met drie andere bouwers en verschillende woningcorporaties om een experimentele ontheffing van regels uit de Flora- en faunawet. Dat betekent niet dat we geen aandacht hebben voor onze omgeving maar de ontheffing is juist verleend omdat er tijdens renovatie extra verblijven voor vogels en vleermuizen worden aangebracht. Ook tijdens de renovatie blijven we verantwoordelijk omgaan met dieren die we aantreffen rondom woningen. Dit zijn belangrijke redenen voor de ontheffing die het ministerie van Economische Zaken ons gaf.  

Als een van de kartrekkers van de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren nemen we bij onze renovatieprojecten natuurinclusieve maatregelen. Lees hier het interview in Vakblad Aannemer - editie 6 2018, met Tom Jongen, Directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen.

Op tijd verhuizen 
We zorgen er samen met een ecoloog voor dat dieren zo min mogelijk hinder ondervinden van de renovaties. De ecoloog voert al vroeg een omgevingscheck uit en inventariseert waar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zich bevinden. Hierbij wordt – volgens specifieke voorschriften – ook rekening gehouden met het broedseizoen of juist de koude winter. We moeten ruim voor het begin van die kwetsbare periode ervoor zorgen dat de dieren tijdelijk terecht kunnen op een andere plek.

Meer plek voor meer dieren 
Daarnaast realiseren we bij iedere NOM-woning drie verblijven: voor huismussen, voor gierzwaluwen achter de dakgoot en voor vleermuizen brengen we in de kopgevels geïntegreerde vleermuiskasten aan. In vrijwel alle gevallen betekent dat een vooruitgang ten opzichte van de eerdere situatie. Zo hebben nog meer dieren de mogelijkheid om zich te vestigen. Iets dat iedereen alleen maar kan toejuichen.

Natuurbehoud op lange termijn 
De Stroomversnelling draagt bij aan een langetermijndoelstelling van het ministerie in het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Want zonder maatregelen hiertegen worden ook flora en fauna ernstig bedreigd. Met de aanpak die nu wordt gehanteerd, geniet iedereen nog lang van zijn huis – mens én dier.