REnnovates, een integraal businessmodel dat de energietransitie betaalbaar maakt

REnnovates is in oktober 2015 gestart als het eerste integrale en Europese businessmodel dat als doel heeft: de energietransitie betaalbaar maken voor alle partijen. Veel gemeenten en woningcorporaties met ouder vastgoed staan voor de uitdaging hun woningportefeuilles te verduurzamen en gasloos te maken. Het innovatietraject REnnovates heeft geprobeerd een betere businesscase te bereiken voor de renovatie van deze sociale huurwoningen, door energiesturing ook actief onderdeel te laten zijn van het verduurzamingsconcept.  Initiatiefnemer BAM heeft dit project opgezet in het kader van Horizon 2020; een EU-subsidieprogramma voor innovatie en onderzoek. Het consortium van BAM, Mostostal (Polen) en Mondragon (Spanje) en van netwerkbeheerder Stedin (NL), onderzoeksinstelling Vito (België), smart-grid-specialist Enervalis met investeerder Belfius (België), MassiveCell Technologies (Finland) en smart-homesysteembedrijf Kellendonk (Dld), kreeg 5 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie. Het project is gestart vanuit de ambitie om met elkaar de energietransitie haal- en betaalbaar te maken.

 

 

Ervaring opdoen op demonstratie-sites

Om onze leefomgeving te verduurzamen, moeten alle partijen die in een wijk actief zijn samenwerken. REnnovates heeft een eerste belangrijke stap gezet met een integraal businessmodel dat bestaande woonwijken op een slimme en toekomstbestendige wijze energieneutraal maakt Om alle facetten integraal te onderzoeken, zijn in Nederland drie demo-sites ingericht in Heerhugowaard, Soest/Soesterberg en Woerden waar het REnnovates-concept is getest.  In de zogenaamde SMART-wijken zijn energiecomponenten als een duurzame schil, warmtepomp, waterbuffervat, thuisbatterij, wijkbatterij en PV-panelen getest.

Woningen onderdeel van smart grid

Met de demo-sites hebben de samenwerkende partijen ervaring opgedaan met het flexibel omgaan met elektrische capaciteit en het managen van de pieken en dalen van de energievoorraad. Zo kan bijvoorbeeld in de toekomst de energieopslag van een woning de lokale basisschool voorzien van elektriciteit of e-bikes van bewoners opladen. Daarmee wordt ook de gemeenschap versterkt en de onderlinge betrokkenheid vergroot. De woningen in deze wijken communiceren als het ware met elkaar.

 

 

Coachen van bewoners

Het innovatietraject heeft geprobeerd een betere businesscase te bereiken voor de renovatie van deze sociale huurwoningen, door energiesturing ook actief onderdeel te laten zijn van het verduurzamingsconcept. Bewoners worden gecoacht hoe met het energiegebruik om te gaan en krijgen een incentive als ze minder gebruiken. Daarbij staat voorop dat bewoners meer comfort moeten ervaren.

Samenwerken 
Om de woningvoorraad in 2030 gasloos te krijgen, is het van belang initiatieven bij elkaar te blijven brengen en innovaties te stimuleren.  Dennis van Goch, innovatiemanager bij BAM en projectcoördinator van REnnovates: ‘Er zijn meerdere partijen nodig om de experimentele fase te verlaten en over te gaan naar commerciële en schaalbare oplossingen. De vliegende auto is nooit verder onderzocht omdat het bleef steken in de experimentele fase. We moeten af van demonstratie-modellen.'

Internationale ervaring
Nederland loopt voorop als het gaat om energie-ontwikkeling en marktdenken. BAM heeft ervoor gekozen om in het consortium samen te werken met Spaanse en Poolse bouwers om na te gaan of het concept ook toepasbaar is in een ander klimaat, op een ander type gebouw en met andere wet- en regelgeving. Door op veel manieren ervaring op te doen, wordt het concept steeds beter.

Eerste resultaten van REnnovates 
De resultaten van het project, dat 28 augustus 2018 wordt afgesloten met een eindcongres zijn onder andere:

  • Realisatie van 249 nul-op-de-meter woningen
  • Met 10 thuisbatterijen
  • En een Wijkbatterij in Woerden
  • Inrichting van een werkend USEF-platform
  • Replicatie in België
  • Pilot in Spanje
  • Marktbeoordeling in Polen
  • (Energie) Prestatiegarantie op alle woningen
  • Energiebesparing 8 tot 10%
  • Meer lokaal opgewekte energie wordt nu ook lokaal gebruikt en niet via het net teruggeleverd

Slimme wijk is haalbaar
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat slimme, energieneutrale wijken technisch haalbaar zijn. Met aangepaste wet- en regelgeving die voorziet in flexibele energieprijzen is de business case in Nederland nog sterker te maken. Van Goch: ‘We kunnen onze bijdrage aan de energietransitie aanzienlijk vergroten als we slagen in onze ambitie het REnnovates concept op Europese schaal uit te bouwen.

Meer info: www.rennovates.eu 

REnnovates in de media