Innovatie

Innovatie in de bouwsector is noodzakelijk om oplossingen te kunnen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. BAM heeft de intentie om voorop te lopen bij digitalisering in de bouwwereld. We passen de modernste ontwerp- en visualiseringsinstrumenten toe en volgen nauwgezet de zich wijzigende klantwensen. Investeren in innovatie – ‘nieuwe dingen doen’ – is een van de drie pijlers uit de strategie van BAM tot 2020.

Alle lopende initiatieven op innovatiegebied binnen BAM zijn in kaart gebracht, wat geleid heeft tot een lijst van ruim 260 ideeën, rijp en groen door elkaar. Om hier meer structuur in aan te brengen, clusteren we de innovaties in vijf thema’s: digitaal bouwen, BIM, physical construction, toekomstige trends en interne verbeteringen. 


 

BIM: klantgerichter en goedkoper werken

Informatie eenmalig en eenduidig rubriceren, vastleggen en beschikbaar stellen. Dat is wat wij doen met BIM (Building Information Model). Met als voordeel: een beter product voor de opdrachtgever.
Lees meer


 

Expeditie Gratis Wonen

Duurzaam, betaalbaar én comfortabel wonen toegankelijk maken voor iedereen: dat is de missie van AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab. Met als stip aan de horizon: geld verdienen met gratis wonen. Vier innovatieteams werken elk aan een eigen thema om dit doel te bereiken.
Lees meer


 

REnnovates: de volgende stap in seriematig renoveren

Met het project REnnovates gaat BAM Wonen samen met negen Europese partners  innoveren in de wijze waarop seriematige renovaties plaatsvinden. De Europese Commissie verleent hiervoor een subsidie van € 5 miljoen euro, in het kader van Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie.
Lees meer