Innovatie

Innovatie in de bouwsector is noodzakelijk om oplossingen te kunnen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. BAM heeft de intentie om voorop te lopen bij digitalisering in de bouwwereld. We passen de modernste ontwerp- en visualiseringsinstrumenten toe en volgen nauwgezet de zich wijzigende klantwensen. Investeren in innovatie – ‘nieuwe dingen doen’ – is een van de drie pijlers uit de strategie van BAM tot 2020.

Alle lopende initiatieven op innovatiegebied binnen BAM zijn in kaart gebracht, wat geleid heeft tot een lijst van ruim 260 ideeën, rijp en groen door elkaar. Om hier meer structuur in aan te brengen, clusteren we de innovaties in vijf thema’s: digitaal bouwen, BIM, physical construction, toekomstige trends en interne verbeteringen. 


 

BIM: klantgerichter en goedkoper werken

Informatie eenmalig en eenduidig rubriceren, vastleggen en beschikbaar stellen. Dat is wat wij doen met BIM (Building Information Model). Met als voordeel: een beter product voor de opdrachtgever.
Lees meer


 

Expeditie Gratis Wonen

Duurzaam, betaalbaar én comfortabel wonen toegankelijk maken voor iedereen: dat is de missie van AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab. Met als stip aan de horizon: geld verdienen met gratis wonen. Vier innovatieteams werken elk aan een eigen thema om dit doel te bereiken.
Lees meer


 

REnnovates, een integraal businessmodel dat de energietransitie betaalbaar maakt

REnnovates is in oktober 2015 gestart als het eerste integrale en Europese businessmodel dat als doel heeft: de energietransitie betaalbaar maken voor alle partijen. Veel gemeenten en woningcorporaties met ouder vastgoed staan voor de uitdaging hun woningportefeuilles te verduurzamen en gasloos te maken. Het innovatietraject REnnovates heeft geprobeerd een betere businesscase te bereiken voor de renovatie van deze sociale huurwoningen, door energiesturing ook actief onderdeel te laten zijn van het verduurzamingsconcept.  
Lees meer