Leefbaarheid van de woonomgeving

Als bouwsector hebben we invloed op de leefbaarheid van een stad of stedelijk gebied. Wat en hoe we bouwen heeft effect op het klimaat en het welzijn van mensen. Vaak gaat dit hand in hand. Zo zorgt meer groen in de stad voor verkoeling, waardoor de negatieve gevolgen van klimaatverandering worden ingedamd. En biedt het tegelijkertijd recreatiemogelijkheden voor inwoners. Ook de gebouwen zelf moeten we leefbaar maken, zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovatietrajecten.

Klimaatadaptief bouwen tegen hitte in de stad

Bij nieuwbouw, renovatie en de ontwikkelingen van steden moet klimaatadaptie de nieuwe norm worden. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, want mensen die in steden wonen, lopen een groter risico op de gevolgen van bijvoorbeeld een hittegolf. Hoe minder groen een stad heeft, hoe langer de warmte blijft hangen. We moeten maatregelen nemen die de kwetsbare huurders beschermen, met name ouderen en bewoners met een laag inkomen. Gemeenten kunnen stadsbossen aanleggen en natuurlijke systemen gebruiken voor het beheer van regenwater. Maar als vastgoedeigenaar kunt u ook uw steentje bijdragen. Een makkelijke aanpassing is bijvoorbeeld buiten zonwering monteren in plaats van binnen. Zo houdt u de hitte buiten. Maar u kunt bijvoorbeeld ook in het ontwerp al rekening houden met de plaatsing en de grootte van kozijnen op de zonzijde.

Leefbaarheid van een gebouw

De leefbaarheid van het gebouw verdient net zoveel aandacht als de leefbaarheid van de omgeving. De hoeveelheid licht in de woning is heel belangrijk, net zoals de grootte van de ruimtes in relatie tot waarvoor u die ruimtes gebruikt. De verschillende ruimtes kunnen geluidsluw worden gemaakt, zodat een bewoner zich kan terugtrekken, zonder geluidshinder van zijn of haar huisgenoten. Het binnenklimaat (luchtkwaliteit en temperatuur) van de woning moet en kan gezonder. Dit gaat verder dan het aanbrengen van mechanische ventilatie. Door biobased materialen toe te passen en de gevel dampopen te ontwerpen, reguleert de woning vocht en temperatuur op een natuurlijke wijze. Een voorbeeld van zo’n biobased materiaal is cellulose isolatie, dat bestaat uit wollige cellulosevlokken van gerecycled krantenpapier.

De leefbaarheid van een gebouw en de omgeving neemt verder toe, wanneer we duurzaam en natuurinclusief bouwen en renoveren. Bij duurzaam bouwen en renoveren kunt u denken aan energiezuinig en houtbouw. Bij natuurinclusief bouwen en renoveren houden we ook rekening met de flora en fauna in de directie omgeving. Een mooi voorbeeld zijn de nestkastjes voor vogels en vleermuizen die we standaard tijdens renovatietrajecten plaatsen.

Meewerken aan het creëren en behouden van een leefbare woonomgeving? Neem dan contact met ons op.

In het kort

  • Leefbaarheid van de woonomgeving moet plek krijgen in de bouwplannen
  • Klimaatadaptief bouwen beschermt bewoner
  • Licht, lucht, geluid en biobased materialen integraal meenemen in woningbouw

Case: Leefbaarheid in de praktijk

Op het Vijverterrein in Tiel ontwikkelde BAM Wonen samen met Synchroon 107 koopwoningen. De natuur is de drager van het plan. Het project bestaat uit duurzame rijwoningen in verschillende afmetingen en twee-onder-één-kappers, al dan niet geschakeld.  Voor een optimale parkbeleving liggen de woningen met de voordeur, soms in de vorm van veranda’s, direct aan de groen-blauwe slinger. Kop van Waal is natuurlijk wonen in een prachtig park.

Lees meer