Veiligheid

Wij ontwikkelen projecten die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu. Veilig en gezond werken is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Om die reden kennen we een uitgebreid veiligheidsmanagementsysteem.

Ons uitgangspunt: bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten door het werk moeten we zien te vermijden. Behalve om systemen, vraagt dat ook om de juiste houding van onze mensen: voorop staat dat medewerkers van BAM Wonen geen opdrachten geven die de veiligheid in gevaar brengen en dat zij weigeren onveilige opdrachten uit te voeren. Dat besef is diep verankerd in onze organisatie.