Woningnood: zo lossen we die op

Bouwen, bouwen, bouwen. U heeft dit mantra ongetwijfeld weleens voorbij horen komen. De komende tien jaar moeten we een miljoen woningen bouwen om elk huishouden een eigen onderkomen te kunnen bieden. Lost bouwen de woningnood op? Voor een deel uiteraard wel. Meer woningen betekent dat meer mensen naar wens kunnen wonen. Maar voor een deel ook niet. Dit heeft te maken met financiële aspecten, zoals het wel of niet afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, het belasten van de overwaarde van de woning en het afschaffen van de ‘jubelton’. Ondanks dat bouwers daar geen invloed op kunnen uitoefenen wil BAM Wonen beide aspecten afvangen: snel én betaalbaar woningen bouwen.

Type woning

Door demografische ontwikkelingen is er een grote vraag naar woningen voor eenpersoonshuishoudens. Voor hen moeten we dus een ander type woning bouwen: kleiner en in de steden meer gestapeld. Deze ‘Standaard (Sociale) Huurwoning’ hebben we toegepast in het project met Stedelijk Gebied Eindhoven. Om überhaupt de enorme vraag naar meer woningen betaalbaar te houden en om snel te kunnen opschalen, kijken wij of één van onze conceptwoningen uit de BAM Wooncollectie voldoet aan uw vraag of dat we moeten bouwen op maat [link naar pagina], waarbij we afwijkende bouwwensen en -eisen technisch en financieel haalbaar maken. De nieuwe woningen moeten ook duurzamer en circulair zijn. Om die nieuwe woningen toekomstklaar te maken, denk aan houtbouw, is een ander type conceptwoning nodig: Flow, het nieuwe woningconcept van BAM Wonen. Ketensamenwerking is hierbij essentieel. Wanneer marktpartijen (u als opdrachtgever), gemeenten en woningbouwers de handen ineenslaan, resulteert dat in lagere bouwkosten en een versneld bouwproces om meer betaalbare en duurzame woningen beschikbaar te stellen voor huurders en kopers.

In het kort 

  • Snel en betaalbaar
  • Toekomstbestendig
  • Alle woontypen
     

Woningnood oplossen in de partijk

BAM Wonen gaat in opdracht van dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de komende vijf jaar honderden betaalbare sociale huurwoningen realiseren in de regio Eindhoven. Onder de noemer Pilot Standaard Sociale Huurwoningen, zijn de corporaties en gemeenten een voor Nederland unieke samenwerking aangegaan.

Lees meer